อนุทิน 160338 - สายฝน อินศรีชื่น

เส้นทางสำคัญเท่ากับการเดินทาง จริงหรือ?

           การเดินทางสู่เส้นทางอาชีพใดๆนั้น จุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ว่าสำคัญแล้ว การเลือกเส้นทางในการก้าวเดินนั้นยิ่งมีความสำคัญ การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโอกาส ความล้มเหลว แรงกดดัน สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นบททดสอบในการก้าวเดินแต่ละก้าวของชีวิต แรงพลังในการลุกขึ้นยืนในครั้งแรก และความพยายามในการก้าวเดินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามา จนทำให้เราพบความสำเร็จและยิ้มรับกับความสุขนั้น มีความสำคัญตลอดเส้นทาง แต่ส่วนใหญ่แล้ว เรามักมองแค่ สำเร็จ และไม่สำเร็จ ทำให้เราเกิดความสุข และความทุกข์สลับไปมา แต่หากเราเปลี่ยนแนวคิดในมุมมองใหม่ และรู้จักการคิดบวกแล้วเราจะพบว่า ในระยะทางที่เราก้าวเดินมานั้น มีแค่จุดเริ่มต้น จุดแห่งความพยายาม และจุดเป้าหมาย ตลอดเส้นทางนั้น จึงเต็มไปด้วยคำว่า "โอกาส แห่งความสำเร็จ ตลอดเส้นทาง" 

           ขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนที่จะฝ่าฟันไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย
               สายฝน อินศรีชื่น


ความเห็น (0)