อนุทิน 160311 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๓๐๑ ]

“…”

เหลืออีก ๑ เดือน (๔ สัปดาห์) ก็จะสิ้นสุดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

เตรียมโน้น เตรียมนี่ สารพัดก่อนการสอบปลายภาคที่จะถึง

เวลาผ่านไปเร็วเสมอ ;)…

เขียน 17 Sep 2018 @ 17:58 ()


ความเห็น (0)