อนุทิน 160302 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๗๐

วันนี้วันพระ…ในทุก ๆ วันพระ ฉันจะถวายน้ำให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ห้องทำงานทุกวันพระ…ความดีที่พึงกระทำ ทุกสิ่งขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราเอง…ใจที่ปิติและเกิดสุขได้ ก็เพราะตัวของเราเองความเห็น (0)