อนุทิน 160277 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๒ ปีกว่า ปิดเฟสแรก ๑ ใน ๑๒ อำเภอนำร่อง ร่วมดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน (นอกสถานประกอบการ) ของมูลนิธิทันตสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณโดย สสส.

ส่วนกลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการ มีโครงการต้นแบบใน ๔ จังหวัด ชลบุรี สระบุรี ระยอง และสมุทรปราการ

เตรียมทำงานต่อเนื่องในเฟส ๒ อีก ๓๐ เดือนข้างหน้า เพื่อคนไทยวัยทำงาน ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว ดูแลวัยพึ่งพิงทั้งเด็กและผู้สูงอายุ

ผู้ใหญ่ปวดฟัน ๑ ซี่ กระทบเศรษฐกิจครอบครัว? ชั่วโมงทำงาน การเคี้ยวอาหาร ภาวะร่างกายเมื่ออายุเพิ่มขึ้น สังคมผู้สูงอายุ ฯลฯ

ชื่อโครงการ “ผู้ใหญ่ฟันดี ครอบครัวสุขภาพดี สังคมมีสุขภาวะ” … เก๋ไหมคะ ^_,^ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณขวัญ