อนุทิน 160252 - Wasawat Deemarn

เราสามารถเลือกเส้นทางของเราได้ว่า เราจะทำดี หรือ เราจะทำชั่ว มิใช่หรือ? ซึ่งผลของการกระทำนั้น ๆ จะเป็นของเรา และเราก็ต้องยอมรับมัน

ปลูกพืชพันธุ์ใด ย่อมได้พืชพันธุ์นั้น

เขียน 14 Sep 2018 @ 22:10 () แก้ไข 14 Sep 2018 @ 22:20, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เด็กๆชอบตอบครูนกว่าปลูกถั่ว กินถั่วงอกค่ะ

เขียนเมื่อ 

เด็กฉลาด ชาติเจริญครับ ;)…