อนุทิน 160251 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๒๘๖ ]

“หนังสือใหม่”

สั่งหนังสือจากสำนักพิมพ์ A Thing Book

ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์หนังสือธรรมะ

ได้หนังสือมา ๒๒ เล่ม (เล่มเล็ก)

๑. “เราทุกข์ ? เพราะอะไร”

๒. “ยึดติดแล้ว ? ได้อะไร”

๓. “ไม่ลืมความจริง ? ก็ไม่ทุกข์”

๔. “วางลงได้ ? ใจเป็นสุข”

๕. “ยอมรับได้ ? ก็ไม่ทุกข์”

๖. “เลือกได้ ? ไม่ให้ทุกข์”

๗. “แก้ปัญหายังไง ? ใจไม่ทุกข์”

๘. “เราทุกข์ ? เพราะใคร”

๙. กลัวแล้ว ? ได้อะไร”

๑๐. “ตัวของเรา ? เงาของใคร”

๑๑. “ทุกข์ทำไม ? เรื่ืองธรรมดา”

๑๒. “ลบยังไง ? ความทุกข์”

๑๓. “หนีทำไม ? ความทุกข์”

๑๔. “มองยังไง ? ให้ใจเป็นสุข”

๑๕. “ดับยังไง ? ไฟทุกข์”

๑๖. “ทุกข์เพราะคำ ? หรือเพราะคุณ”

๑๗. “สุขทุกข์ของเรา ? ฝากไว้ที่ใคร”

๑๘. “รู้-ละยังไง ? ในเวลาชีวิต”

๑๙. “ทุกข์-สุข ยังไง ? ในใจเรา”

๒๐. “จุดเทียนยังไง ? ให้ชีวิต”

๒๑. “ปล่อยวางยังไง ? ธรรมะ”

๒๒. “คิดยังไง ? ไม่ให้ทุกข์”

สำนักพิมพ์นี้ใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจในการสั่งซื้อ

สั่งซื้อ ของถึงก่อน โอนเงินทีหลัง … สุดยอดมาก ;)…

เขียน 14 Sep 2018 @ 21:59 () แก้ไข 15 Sep 2018 @ 11:16, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นั่นสิ ตัวของเรา เงาของใคร? หรือตัวเราก็มิใช่อ่ะ ^_,^