อนุทิน 160230 - ชนาธิป วิเวกวิน

ความรัก (อังกฤษ: Love) เป็นความรู้สึก สภาพและเจตคติต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความชอบระหว่างบุคคลหมายถึงอารมณ์การดึงดูดและความผูกพัน (attachment) ส่วนบุคคลอย่างแรงกล้า[1] ในบริบททางปรัชญา ความรักเป็นคุณธรรมแสดงออกซึ่งความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความเสน่หาทั้งหมดของมนุษย์

เขียน 14 Sep 2018 @ 14:29 ()

คำสำคัญ (Tags) #รักใครรักได้#แต่อย่าลืมรักตัวเองความเห็น (0)