อนุทิน 160227 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๖๔

หากกายงาม…ฝึกให้ใจงามด้วยนะลูก…คุณธรรม จริยธรรม ฝึกได้ด้วยตัวของเราเองความเห็น (0)