อนุทิน 160215 - ไอลดา ทองคำสุข

โรงเรียนบ้านสัตหีบได้จัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ต่างๆมากขึ้น โรงเรียนบ้านสัตหีบได้ให้นักเรียนนั่งสมาธิตอนเช้าและตอนกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้มีสติ โรงเรียนบ้านสัตหีบได้จัดห้องเรียนสีขาวเพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีกันช่วยเหลือกัน

เขียน 14 Sep 2018 @ 14:22 () แก้ไข 21 Sep 2018 @ 11:13, ()


ความเห็น (0)