อนุทิน 160210 - วริศรา วันดี

การปลูกพืชด้วยระบบรากแขวนในอากาศ!? การปลูกพืชด้วยระบบรากแขวนในอากาศ หมายถึง การปลูกโดยให้รากพืชแขวนอยู่ในอากาศ แล้วจ่ายธาตุอาหารให้แก่พืชโดยวิธีพ่นสารละลายเป็นละอองฝอย ไปยังรากพืชอย่างต่อเนื่อง หรือพ่นเป็นระยะๆ โดยใช้ระบบตั้งเวลาเป็นตัวควบคุม การปลูกพืชระบบนี้คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1960 โดย Dr. Massantini แห่งมหาวิทยาลัยในประเทศอิตาลี ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมปลูกพืชในเชิงการค้าด้วยระบบนี้ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกเพื่องานวิจัยหรือเพื่อเป็นงานอดิเรกเท่านั้น

เขียน 14 Sep 2018 @ 14:19 ()


ความเห็น (0)