อนุทิน 160186 - จุไรรัตน์ สุดแก้ว

จับตาเทรนด์ธรรมชาติปี 2018 ต้นไม้ก็ต้องมา! เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เข้าขั้นวิกฤติ การกำหนดเทรนด์โลกแต่ละปี จึงมักมีเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ เราจึงได้พบเห็นแรงบันดาลใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวัน วนเวียนไปมาอยู่เช่นนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโหยหาธรรมชาติของมนุษย์ ที่นับวันยิ่งจะทวีคูณมากขึ้น งานดีไซน์จึงได้รับการคิดและวางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อการอนุรักษ์ รวมถึงการเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวให้เข้ามาอยู่ใกล้ตัวในรูปแบบต่างๆ

เขียน 14 Sep 2018 @ 14:04 () แก้ไข 14 Sep 2018 @ 14:24, ()


ความเห็น (0)