อนุทิน 160179 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๖๓

ไม่ต้องยืนให้ “สูง”…ไม่ต้องยืนให้ “เด่น”

ขอแค่ “ยืนให้เป็น”…แล้ว “ไม่ล้ม” ก็พอความเห็น (0)