อนุทิน 160178 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๖๒

การให้เกียรติผู้อื่น สำคัญมากในสังคมของการทำงาน…ควรหัดเกียรติผู้อื่นเสมอ หากไม่ให้ ก็อย่าหวังว่าผู้อื่นเขาจะให้เกียรติกลับมาบ้าง…เพราะสิ่งนี้ คือ มารยาทในการอยู่ในสังคมความเห็น (0)