อนุทิน 160177 - prayat duangmala

วันนี้ที่ รร.ในศูนย์จัดงานเลี้ยงเกษียณ.ร่วมงานมอบของที่ระลึก และคณะครูรับประทานอาหาร.ส่วนผมก็กินข้าวปิ่นโต ที่เตรียมประจำ..ก็ดีใจกับเส้นทางชีวิตที่ท่านเดินถึงฝั่ง..60 ปีกับร่างกายที่แข็งแรง

เขียน 14 Sep 2018 @ 13:01 ()


ความเห็น (0)