อนุทิน 160175 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๖๐

ฝึกให้เป็นคนที่มี “พรหมวิหาร ๔“ อยู่เสมอ ๆ…ไม่ว่าตำแหน่งใด ควรที่จะมี “เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา”…ทำกันได้หรือไม่…

แต่สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ในฐานะตำแหน่งประเภทผู้บริหาร สำหรับฉันนั้น…”จำเป็นต้องมีและต้องทำ”

เมื่อทำได้แล้วจะทราบถึง “ความรัก ความเมตตา…ในเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลก” นั้น คือ อะไร???ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมครับกับท่าน ผอ.สมบูรณ์กับ การมอบรัก เมตตาให้กับเพื่อนร่วมงาน เสมอต้นเสมอปลาย ลูกรักแน่นอน.

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประหยัด…พรหมวิหาร ๔ เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ ที่ผู้บริหารก็สมควรมีค่ะ