อนุทิน 160174 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๕๙

ปฏิบัติมาก ๆ จะทำให้ทราบถึง…”แสงแห่งธรรม”…สว่าง เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเอง…และรู้ว่า คือ สิ่งใด สุดท้าย คือ การเข้าใจโลกมนุษย์

(เรียนรู้…ได้จากประสบการณ์ของตัวฉันเอง)…ใครทำ ใครได้ ฉันใด ฉันนั้น…สุดท้าย คือ จิตที่ว่างเปล่า…พบสุขโดยไม่รู้ตัว…ความเห็น (0)