อนุทิน 160173 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๕๘

อุปาทาน…ความยึดมั่นถือมั่น การนึกเอาเองแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น ๆ ไม่ปล่อยไม่วางตามควรแก่เหตุผล เนื่องจากติดใคร่ชอบใจหรือใฝ่ปรารถนาอย่างแรง…ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เคยเข้าไปสักการะ..สมัยไปทัศนศึกษาที่พิษณุโลก..

เขียนเมื่อ 

ค่ะ อาจารย์ ปัจจุบัน วิหารกำลังปรับปรุงใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ สวยงามมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

งดงามมากค่ะ