อนุทิน 160167 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สูงจึ่งกว้าง

ตัดสินใจถูกที่รับโทรศัพท์น้องนุ้กแล้วตกลงใจเข้าร่วมโครงการกลางปี ๒๕๕๙

ประสบการณ์จากเพื่อน ๆ ในเครือข่าย ๑๒ อำเภอและพี่ ๆ ทีมกลางทำงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน (นอกสถานประกอบการ) ช่วยสะท้อนและเชื่อมโยงให้เห็นทางเดินการทำงานต่อไปข้างหน้าชัดขึ้น

และสองวันที่โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา ได้รับความรู้ผ่านประสบการณ์ของเพื่อนใหม่ (ส่วนใหญ่) กลุ่มทำงานในสถานประกอบการ มีรุ่นน้องนับคนได้ที่รู้จักกันมาก่อน

นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อนบินสูงไม่ได้ … บินสูงเพื่อ? … เปิดสายตาทลายขอบเขต เห็นความสัมพันธ์เชิงซ้อนเพิ่มเติมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

บินไปดวงจันทร์ ;)…

เขียนเมื่อ 

ลูบขนกระต่ายเน้าะ ^_,^