อนุทิน 160162 - ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา

มุมเล็กๆแห่งหนึ่ง มดตัวเล็กๆ ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้าน ขุดอุโมงค์ หาอาหาร มันพูดไม่ได้ แต่ประสานร่วมมือกันทำงานอย่างจริงจังตั้งใจ ยิ่งเยอะยิ่งมีพลัง ทำโดยไม่พูด

เขียน 13 Sep 2018 @ 12:53 ()


ความเห็น (0)