อนุทิน 160074 - คุณมะเดื่อ

เป็นโขน ต้องสวมหัวโขนไว้

พร้อมถอดใส่ ถอดใส่ได้เสมอ

อีกบทบาทอย่างไรที่ได้เจอ

ต้องรับเออ รับค่ะ ได้จะเจน

เขียน 12 Sep 2018 @ 14:14 () แก้ไข 13 Sep 2018 @ 21:09, ()


ความเห็น (0)