อนุทิน 160050 - เด็กหญิง นภาพร กลํ่าชัย

สัตหีบ… เป็นสถานที่สวยงาม ประกอบด้วยภูเขาสูงหลายลูกสลับซับซ้อน อากาศร่มรื่น มีทะเลและอ่าวที่สวยงามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป อาทิเช่น อ่าวดงตาล หาดทราย สวยของหาดนางรำ หาดทรายแก้ว หรือเป็นอ่าวเตยงาม หรือในชื่อเดิมว่า “ อ่าวตากัน “ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งกองบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งอ่าวเตยงามแห่งนี้มีเรื่องเล่าขาน เก่าแก่ว่า “ ตากัน “ เป็นผู้มาตั้งรกรากที่สัตหีบคนแรก อดีตบริเวณชายทะเลตะวันออกแห่ง นี้มีโจรสลัดชุกชุมคอยปล้นฆ่าเรือต่างๆที่สัญจร แต่ตากันเองเป็นผู้มีวิชาอาคมและมีความ สามารถไม่เกรงกลัวต่อเหล่าโจรสลัดมาตั้งรกรากที่สัตหีบแห่งนี้ และต่อมาเสด็จกรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้เห็นความเหมาะสมของอำเภอสัตหีบเพื่อปรับปรุงเป็นฐานทัพเรือ และได้ทรงรู้จักกับตากัน อีกทั้งยังทรงได้รับเครื่องรางของขลังจากตากันหลายอย่างต้อง การพื้นที่เพื่อทำประโยชน์ของทหารเรือ ตากันจึงต้องมาอยู่บริเวณหลังตลาดสัตหีบ… ถ้าพิเคราะห์คำว่า “ สัตหีบ “ หลายท่านให้ความเห็นว่า “ สัตต “ แปลว่า เจ็ด “ หีบ “ ก็หมายถึงหีบ ก็น่าจะแปลว่า หีบเจ็ดใบ สอดคล้องกับตามประวัติเจ้าแม่แหลมเทียนว่าได้ นำพระราชาลงในหีบเจ็ดใบเพื่อหลบหนียักษ์ ตามตำนานที่ได้กล่าวขานไว้ด้วย…

เขียน 12 Sep 2018 @ 13:53 ()


ความเห็น (0)