อนุทิน 160031 - ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ

#สอนตนนั่นแหละดี

อัตตา คือ ตัวตน

เหตุที่คนใจเล็ก “อยากมี” แต่มีไม่ได้ เพราะ “ปัญญา” มันไม่ถึง

เหตุที่มันปัญญาไม่ถึง เพราะใจมันขาด “ธรรมมะ”

เขียน 11 Sep 2018 @ 22:46 ()


ความเห็น (0)