อนุทิน 160018 - ต้นโมกข์

คำว่า coupon ห้ามว่า คู้ ปุน เป็นอันขาดครับ เขาเรียกว่า คู้ว พอง โปรดสังเกต n ข้างหลัง ออกเสียงมี ง อยู่ครับ

คำนี้จะแปลว่า 1. บัตรที่ทำให้คุณจ่ายสิ่งของน้อยกว่าราคาจริง หรืออาจได้โดยไม่คิดมูลค่าก็ได้ 2 รูปแบบที่มีขนาดเล็ก ที่เรามักส่งไปตามหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร เพื่อถามบางสิ่ง หรือสั่งบางสิ่ง หรือเข้าร่วมการแข่งขันก็ได้

เขียน 11 Sep 2018 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)