อนุทิน 160011 - ชนัญชิตา พลมะลัง

มนุษย์โลกกับความต้องการ….. “ต้องการคนเอาใจ ต้องการคนสนใจ ต้องการเป็นจุดศูนย์กลาง ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ ต้องการเงินทอง ต้องการมีความสุข และต้องการ….” พอไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการก็โกรธ ก็ไม่พอใจ ก็ทำประชด #แล้วเราต้องสนองความต้องการคนอื่นด้วยหรือไง ไม่เข้าใจ

เขียน 11 Sep 2018 @ 12:08 ()

คำสำคัญ (Tags) #จำเป็นต้องแคร์ไหมความเห็น (0)