อนุทิน 160006 - sunisa khomeeklang

โตแล้ว ก็ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้ ในสังคมที่ต้องทำงานร่วมกัน การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่ฉันอยากทำแบบนี้ ตามใจฉัน ฉันจะทำ ถ้าเป็นแบบนี้สมควรไปอยู่คนเดียว การอยู่ร่วมกันในสังคมก็ต้องรู้จักปรับตัว สิ่งไหนไม่ดีเก็บไว้คนเดียว ไม่ต้องแสดงออกมา แสดงสิ่งที่ดีออกมา แม้ใครจะมองว่า ตอแหล ก็ตาม มันถึงจะอยู่ได้ในสังคมทุกวันนี้ #บันทึกไว้เตือนตัวเอง

เขียน 11 Sep 2018 @ 11:02 () แก้ไข 11 Sep 2018 @ 13:07, ()

คำสำคัญ (Tags) #เห็นแก่ตัวความเห็น (0)