อนุทิน 160001 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๕๒

ผ่านเข้ามา…เพียงเพื่อให้จดจำและนึกถึง…ว่าครั้งหนึ่งเคยได้รู้จักความเห็น (0)