อนุทิน 15999 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ปัญหาใหญ่และปัญหาหลักในการทำงานของ social workers คือการตีความคำว่า "social" ต่างกัน โดยไม่ใช่ต่างกันแบบธรรมดาด้วย ต่างกันมากแบบหน้ามือเป็นหลังมือด้วยซ้ำ

เขียน 21 Jul 2008 @ 16:29 () แก้ไข 21 Jul 2008 @ 16:34, ()


ความเห็น (0)