อนุทิน 159983 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๕๐.

เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย…https://www.gotoknow.org/posts/652114#0

เป็นงานหินสำหรับบางคน…ถามฉันว่าเป็นเช่นไร…ไม่ยากและก็ไม่ง่าย เพียงแต่หาหลักการ เหตุผล เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาความเห็น (0)