อนุทิน 159978 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๔๙

เงียบ ๆ คนเดียว…https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/posts/652113

ฉันต้องการทบทวนบางอย่าง…อยากอยู่เงียบ ๆ คนเดียววววววววววววว…คริ ๆ ๆความเห็น (0)