อนุทิน 159970 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๔๒

การอยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเรา…”ดี เด่น ดัง”…อะไรเลย…เพียงแต่รู้สึกว่าเรา “เป็นประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง” นั่นแหล่ะ!!!…”ถูกต้องเป็นสุขแท้”

(ท่านพุทธทาสภิกขุ)

บทพิสูจน์…จากการเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วย…ความเห็น (0)