อนุทิน 159967 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๔๐

ทำไม…จึงมีหน้าผ่องใส ดูอ่อนกว่าวัย เพราะใจมีบุญ…

ทำไม…ใครถ้าได้อยู่ใกล้ จึงรู้สึกอบอุ่น เพราะใจมีเมตตา…

ทำไม…จึงได้ดูมีความสุข อยู่ตลอดเวลา เพราะใจมีธรรม…

(ธรรมที่ปราศจากอคติใด ๆ ภายในใจ…เรียนรู้ได้จากตัวของฉันเอง)ความเห็น (0)