อนุทิน 159941 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๓๒

จงเรียนรู้ตัวของเราเอง…ให้มากกว่าเรียนรู้ผู้อื่น

บทพิสูจน์…ที่ฉันหมั่นปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเสมอมา…จึงทราบอะไรบางอย่างใน “หลักธรรม”…ความเห็น (0)