อนุทิน 159939 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๓๐

เช้านี้ที่เมืองสองแคว…หมอกลงวันแรกของปี ๒๕๖๑…เปิดหน้าต่างที่บ้านออกมา ถามปู่เรว่า…ฝนหรือหมอก คริ ๆ ๆ…ความเห็น (0)