อนุทิน 159934 - sikares sirinam

เมื่อวานได้เรียนการพัฒนาหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาหลักสูตรและแนวทางการแก้ไขของหลักสูตรจากอาจารย์และเพื่อนๆ ก็ได้แนวคิดอาจจะต้องปรับปรุงก็มี ส่วนมาก กศน. อาชีวะ จะต้องการให้มีการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี

เขียน 09 Sep 2018 @ 07:26 ()


ความเห็น (0)