อนุทิน 159933 - นวพล แก้วสุวรรณ

International conference on iCoo 2018 schedule of Mr.Nawapon Kewsuwun , Kanyarat Kwiecien and Chumchit Sae-Chan from Khon Kaen University (Knowledge Structure of research for the Southern of Thailand development), #Session 3 Open society no. 3.3

Data source; The 1st International Conference on Library and Information Science: icoo 2018

Organized by Ph.D.Program in Information Science, School of Liberal Arts, Sukhothai Thammathirat Open University (STOU), Library and Information Science Society for Asia and the Pacific (LISSASPAC), KISTI-Keimyung University, Chonbuk National University, Korea, and Thai Library Association under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (TLA)

In collaboration with Faculty of Informatics, Mahasarakam University, Faculty of Humanities and Social Science, Khonkaen University, Department of Library Science, Faculty of Arts, Chulalongkorn University Mahidol University Library and Knowledge Center, School of Information, Florida State University, USA

18 – 19 August 2018 At Room 148 Seminar Building 2, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand

หากมีข้อสงสัย หรือสนใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว สามารถติดต่อผู้วิจัยได้ที่ [email protected]

เขียน 09 Sep 2018 @ 01:53 ()


ความเห็น (0)