อนุทิน 159905 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๒๙

ครอบครัวของเราต้องรักกัน…พวกเราถูกสอนมารุ่นสู่รุ่น…อย่าได้ทะเลาะกัน แม้ว่า ใครคนใดคนหนึ่งจะสูงหรือด้อยกว่ากัน…หากพี่ น้องไม่รักกัน…ก็อย่าหวังว่าจะให้คนอื่นมารักเราได้…เป็นพี่น้องควรรักกันให้มาก ๆ อย่าให้วัตถุ หรือสิ่งอื่นมาทำลายความเป็นพี่น้องกันลงได้…เรารักกันด้วยใจมากกว่าสิ่งอื่น…รักเธอหมดใจ…https://www.gotoknow.org/posts/651992ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เลือดข้นนะคะ

เขียนเมื่อ 

ค่ะ คุณหมอธิ…