อนุทิน 159899 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๒๕๑ ]

“ทุกข์ <=> สุข”

ไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสด ก็ล้วนมีความทุกข์ใจกันได้ทุกคน

โสด ก็ทุกข์แบบโสด ๆ ไม่โสด ก็ทุกข์แบบคนไม่โสด

มันไม่สามารถเปรียบเทียบได้หรอกว่า ใครทุกข์กว่าใคร

และส่วนใหญ่ความทุกข์ก็มาจากวิธีคิดหรือมุมมองของตัวเขาเองทั้งสิ้น

ทุกข์ที่ได้เกิดจากคนอื่น ๆ จริง ๆ ทั้งหมด แต่เกิดจากตัวเองเป็นหลัก

ทุกข์ สุข อยู่ที่วิธีคิดล้วน ๆ … จริง ๆ

เชียงใหม่ (ยามดึก)

๗ กันยายน ๒๕๖๑

เขียน 07 Sep 2018 @ 23:35 () แก้ไข 07 Sep 2018 @ 23:35, ()

คำสำคัญ (Tags) #ความสุข#ความทุกข์#โสด#ไม่โสดความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เราเป็นเจ้าของสุขและทุกข์ ใครเลือกให้ไม่ได้..จริงเปล่าครับ

เขียนเมื่อ 

ตามนั้นเลยครับ ท่านอาจารย์ prayat ;)…