อนุทิน 159896 - นวพล แก้วสุวรรณ

The 1st iCoo 2018 Conference Schedule The 1st International Conference on Library and Information Science, ได้นำเสนอใน Session 3 Open Society ในประเด็นงานวิจัยเรื่อง Knowledge Structure of research for the Southern of Thailand development (Nawapon Kewsuwun,, Kanyarat Kwiecien,KKU and Chumchit Sae-Chan, PSU, Thailand) ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดตามประเด็นงานเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องย้อนหลังได้ที่ http://www.li.mahidol.ac.th/icoo/ หรือ http://www.li.mahidol.ac.th/icoo/wp-content/uploads/2018/07/31July_iCoo2018_Pragram-_1.pdf

เขียน 07 Sep 2018 @ 22:23 ()


ความเห็น (0)