อนุทิน 159887 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๒๘

นายคือ “ลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นของ…พ่อเรกับแม่บุษ จริง ๆ”…Love you alway”…อาจารย์ภัคร…ความเห็น (0)