อนุทิน 159886 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๒๗

ก็เพียงแค่เป็น…ประชาชนจิตอาสา…อาสาในการทำความดี ถวายต่อ ร.๑๐ เพื่อทดแทนคุณของแผ่นดิน…เราทำความดีเพื่อหัวใจ

บัตรนี้ พร้อมกับผ้าพันคอสีเหลืองและหมวกสีฟ้า…ความเห็น (0)