อนุทิน 159883 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๒๕

สอนลูกๆ เสมอว่า…ทุกเรื่องที่เข้ามาสู่ตัวเรา มันเข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ และมาทดสอบตัวของเราว่าเราจะผ่านไปได้หรือไม่…จงอดทนและอย่านำมาใส่ใจให้มากนักกับเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจ…แค่เรียนรู้มันเท่านั้นเองความเห็น (0)