อนุทิน 159878 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๒๓

แต่ละวันควร…ปิดหู ปิดตา ปิดปาก…ความหมาย คือ ฟังในสิ่งที่ควรฟัง ดูในสิ่งที่ควรดู และพูดในสิ่งที่ควรพูด…เป็นความหมายของฉันในแต่ละวันที่ตนเองได้ปฏิบัติต่อคนทั่ว ๆ ไป

เรียนรู้ด้วยตัวของฉันเอง…ที่ได้ลงมือปฏิบัติในแต่ละวันความเห็น (0)