อนุทิน 159877 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๒๒

ความอดทนเท่านั้น…สอนให้ฉันได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ “ชีวิต” ได้หลายอย่าง

บทพิสูจน์…จากการเรียนรู้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)