อนุทิน 159867 - ดร.วิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ

เด็กหาย เป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ต้องได้รับการติดตาม ช่วยเหลือ จะในรูปแบบของการปฏิบัติหรือการกำหนดนโยบายแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันเด็กหายมีสาเหตุที่หลากหลาย แต่ละสาเหตุปัญหาที่มีความซับซ้อนยากแก่การติดตามช่วยเหลือพบตัวได้ในเร็วไว ในบางกรณีมีความเกี่ยวข้องกับคดีอาญา บางกรณีมีปัจจัยแวดแล้อมเป็นองค์ประกอบเกื้อหนุนผลักดันให้เด็กตัดสินใจออกจากบ้าน จากการหายตัวของเด็กที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม โดยรวมส่งผลกระทบต่อเด็กหายโดยตรง มีความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย บางรายถูกทำร้ายร่างกาย จิตใจหรือถูกกระทำอนาจารล่วงละเมิดทางเพศ และบางรายส่งผลกระทบทางอ้อมกับบุคคลในครอบครัว มีความวิตกกังวล ซึมเศร้า ครอบครัวไม่สามารถประกอบอาชีพได้ สังคมเกิดความตื่นตระหนกหวาดระแวง หวาดกลัว ต่อภัยที่จะเกิดขึ้นกับบุตรหลานตนเอง

เขียน 06 Sep 2018 @ 21:43 ()

คำสำคัญ (Tags) #เด็กหาย#ปัญหาสังคมไทยเกี่ยวกับเด็กความเห็น (0)