อนุทิน 159864 - ต้นโมกข์

การจัดการชั้นเรียน: การแทรกแซงแบบ 2 ขั้นตอน ตอนที่ 2

การจัดการกับภาวะวิกฤต

หากคุณเข้าไปที่ห้องฉุกเฉิน (emergency room) จุดมุ่งหมายก็คือ ไม่ให้ทำให้คุณดีขึ้น สิ่งที่พวกหมอต้องการก็คือทำให้คุณไม่แย่ไปกว่านี้ต่างหาก พวกเขาไม่ได้รักษา พวกเขาจำเป็นต้องทำให้คุณมีความมั่นคงเสียก่อน (stabilize) ทันทีที่คุณมั่นคง เธอก็เป็นเพียงแค่คนไข้นอก (outpatient) หรือไปรักษาอาการตามธรรมดา สิ่งนี้ก็เป็นจริงไม่ว่าจะเป็นนักดับเพลิง, ตำรวจ, ทหาร, และแพทย์ฉุกเฉิน (first responder) ก่อนที่จะเข้าแทรกแซงในเชิงบวก พวกเขาพยายามทำให้สถานการณ์, สภาพแวดล้อม, เหตุการณ์ภายนอก (perimeter), และประชาชนที่ต้องการช่วยเหลือนั้นมั่นคงหรือมีเสถียรภาพ หลักการในส่วนนี้ก็คือทำให้เหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นไม่เลวร้ายลงไปอีกก่อนที่จะทำให้พวกเขาดีขึ้น

เหตุการณ์ในห้องเรียนก็เป็นเช่นเดียวกัน บ่อยครั้งที่ครูพยามยามจะแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย ที่ทำเช่นนี้ก็เพราะอยากให้แทรกแซงได้อย่างไม่มีปัญหา แต่จริงๆแล้วการแทรกแซงนั่นแหละจะทำได้ไม่ค่อยดีนัก การที่จะก่อให้เกิดการมีเสถียรภาพ ทั้งครูและนักเรียนจะได้ไม่มีความโกรธหลาเหลือ, สงบนิ่ง, และพยายามจะฟังความเห็นที่ตรงกันข้ามกับตน

แปลและเรียบเรียงจาก Richard Curwin. Classroom Management: The Intervention Two-Step.

เขียน 06 Sep 2018 @ 19:07 () แก้ไข 06 Sep 2018 @ 19:09, ()


ความเห็น (0)