อนุทิน 159858 - prayat duangmala

ตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์คิดเลขเร็วโดยใช้โปรแกรม ยอมรับเด็กอีก โรงเรียนที่สามารถคิดได้ตามเวลาและคำตอบใกล้เคียงกับที่กำหนด ใช้เครื่องหมายได้ชัดเจน

เขียน 06 Sep 2018 @ 15:49 ()


ความเห็น (0)