อนุทิน 159845 - ต้นโมกข์

การจัดการชั้นเรียน: การแทรกแซงแบบ 2 ขั้นตอน ตอนที่ 1

พวกเราทุกๆคนล้วนแต่เคยประสบกับปัญหาการก่อกวนในชั้นทั้งสิ้น ซึ่งการก่อกวนนี้ทำให้เราจำเป็นต้องอดทน หรือไม่ก็ระเบิดอารมณ์ออกไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ และกลัวว่าเราจะดูแย่ในสายตานักเรียน พวกเราเกรงว่านักเรียนคนอื่นๆอาจรู้สึกอย่างเดียวกับเรา หากเราไม่อดทนอย่างเพียงพอ ควบคู่ไปกับความรู้สึกเหล่านี้ เรามีแนวโน้มที่จะนำการก่อกวนอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว และเรามีสูตรในการจัดการกับหายนะเหล่านั้น สิ่งสำคัญยิ่งก็คือพวกเราจะแบ่งการโต้ตอบเป็น 2 ช่วง นั่นคือ
  1. การอดทนอดกลั้น (immediate stabilization)

  2. การแทรกกลางเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น (intervention to resolve these issues)

แปลและเรียบเรียงจาก Richard Curwin. Classroom Management: The Intervention Two-Step.

เขียน 05 Sep 2018 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)