อนุทิน 159840 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๒๔๒ ]

“ตัน-ไหล”

เวลาสมองตีบตัน

ก็ไม่รู้จะเขียนอะไร

เวลาสมองมันไหล

เขียนได้เขียนดี

เชียงใหม่ (ยามเย็น)

๕ กันยายน ๒๕๖๑

เขียน 05 Sep 2018 @ 17:22 ()


ความเห็น (0)