อนุทิน 15984 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อก่อนนั้นชีวิตของฉันแห้งแล้ง เหี่ยวเฉา เหี่ยวเฉาเพราะขาดความอ่อนน้อม ถ่อมตน เหี่ยวเฉาด้วยไฟราคะ โมหะ และโทสะ ที่คอยเผาลนทั้งกายและใจนี้ให้เล่าร้อน กระวนกระวาย
ฉันนั้นถึงแม้ใคร ๆ จะดูว่าเก่ง มีความสามารถ แต่ความเก่งนั้น “มิใช่ความเก่งจริง...”  คนที่เก่งจริงคือคนที่ต้องประกอบด้วย “ศีล สมาธิ”

เขียน 21 Jul 2008 @ 13:41 ()


ความเห็น (0)