อนุทิน 15981 - มัทนา

  ติดต่อ

@15976 อ่านดูแล้วคิดว่ามัทเข้าใจตรงกับคุณศศิค่ะ คือ อนัตตา นั้นสำคัญเป็นข้อสำคัญที่ทำให้ศาสนาพุทธต่างจากศาสนาอื่น การสอนให้สะสมบุญแบบไม่เข้าใจอนัตตา (โดยเฉพาะการเน้นบริจาคเงิน) การสร้างกุศลกรรมไปยึดอัตตาแบบบางวัดนั้นไม่สู้จะตรงเป้านัก? มัทชอบที่คุณศศิเขียนค่ะ

"ศาสนาพุทธ  ไม่ได้ตั้งเป้าว่า จะต้องมีเวียนว่ายตายเกิดนะคะ ถ้า เราตัดสาเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเสียได้"

  เขียน:  

ความเห็น (0)